Foto: Audun Braastad, Forsvaret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Audun Braastad, Forsvaret (fra en øvelse)

Fagmøtene skal bidra til å utvikle og styrke norsk militærmedisin.

Det er også et mål at møtene skal styrke det militærmedisinske samarbeidet internt i Forsvaret, med sivile institusjoner og fagmiljøer og over landegrensene til våre internasjonale samarbeidspartnere.

Hvert møte vil bestå av fire til seks faglige innledninger, fulgt av rikelig tid til meningsutveksling. De faglige emnene vil bli belyst i en overordnet og gjerne internasjonal samfunnsmessig kontekst, med fokus på aktuell utvikling innen fagområdet. I valg av tema legges det vekt på forhold med relevans for videre forskning, revidering av operative konsepter og doktriner, kompetansebehov og militær utvikling.

Møtene holdes vanligvis i Fanehallen, Akershus festning fra kl 10:00 til kl 16:00. Enkelte møter holdes andre steder, sjekk derfor opplysningene om det enkelte møtet. og dokumentet om praktisk informasjon knyttet til det enkelte møtet.
Det serveres en enkel lunsj og kaffe.

Emne og tidspunkt for kommende fagmøter fremgår under. Endelig agenda oppdateres i god tid før møtene og legges ut på disse nettsidene.
Påmelding skjer via internett. Påmelding er nødvendig på grunn av valg av møterom, bestilling av lunsj samt registrering for innpassering i vakten.

Du melder deg på ved å klikke på lenkene for det enkelte møtet.

Vel møtt!

Med hilsen


Brigader Dag Hjelle
Fagdirektør
Forsvarets sanitet

 

For lenke til tidligere avholdte arrangementer og foredrag, klikk HER.

Fant ingen aktiviteter.